Voorwaarden bij de tarieven
Extern contact

Voor extern contact is toestemming van de ouders/verzorgers nodig, dit wordt altijd met de ouders/verzorgers overlegd.

Standaard uurtarief

Het uurtarief wordt berekend voor de volgende werkzaamheden:

  • extra tussentijds overleg
  • extra extern contact
  • aanvullend onderzoek
  • verslaglegging (bijv. eindverslag of verslag voor doorverwijzing)
  • evaluatiegesprekken
Voorwaarden
  • Begeleiding vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd in de praktijk.
  • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
  • In de schoolvakanties is er geen begeleiding.
  • Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Het is prettig als u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt. Dit is niet verplicht.
Tarieven

Wijziging in tarieven en specificaties voorbehouden.